Відкрита репетиція ТЕС «Теларії».

В основі проведення відкритих репетицій є перевірити та оцінити рівень знань студійців, умінь і навичок акторської майстерності, пластики, а також сприяти подоланню страху перед публічною самотністю.

Глядачі, які складалися з батьків та друзів, мали змогу подивитися на кожного студійця в процесі репетиції, побачити творчий потенціал кожної дитини.

При побудові даного навчального заняття були проведені вправи на метод фізичних дій, голосо-мовний тренінг, метод ритмічного виховання — «Ритмічність», акторський тренінг та метод ігрової імпровізації.

Метод фізичних дій – це процес пізнання матеріалу. Цей метод цілком застосовний в роботі над етюдами.

Голосо-мовний тренінг — звільнення природного голосу, постановка правильного дихання, чіткої дикції.

Метод ритмічного-пластичного виховання – пластика у актора повинна бути надзвичайно розвиненою, щоб він міг будувати свою сценічну поведінку у відповідності з творчим задумом.

Акторський тренінг — це безперервна зміна ігор і вправ, головне завдання яких розвивати в учнів увагу, спостережливість, уяву, творчу фантазію, логічне мислення, органічність і безпосередність виконання завдань.

Метод ігрової імпровізації — в цілях розвитку сприйняття, уяви, живої безпосередньої взаємодії між партнерами.

Сучасний світ диктує нам свої умови: щоб добитися успіху в житті, треба вміти спілкуватися. Отже, вчити дітей спілкуванню необхідно. Заняття акторською майстерністю в студії розвивають в дітях комунікабельність. Важливо вчити дітей думати і бачити світ самостійно. Адже життя у великому місті сприяє самозаглибленню. Часто ми бачимо і не відчуваємо оточуючих, а театр — це завжди партнерство та робота в колективі.